Frågor

Hur gör man en bok?
Först kommer vi överens om vad du vill berätta. Utifrån intervjuer gör jag sedan en text som du godkänner innan den trycks. Foton kan infogas, både på omslaget och i texten. Du får även berättelsen på ett usb-minne, om du vill arbeta vidare med den vid senare tillfälle.

Vad kostar det?
Vad just ditt bokprojekt kostar beror framför allt på tre saker: hur omfattande din berättelse är, hur den ska berättas samt hur mycket bilder du vill ha med. Därtill kommer tryckkostnader på ungefär 800 kronor i startavgift + 60-100 kronor per exemplar.
Innan vi börjar kommer vi överens om omfattning och tidsplan. Du får ett avtal med ett fast pris.

Hur lång tid tar det?
För att få en berättelse med såväl substans som känsla är det bra att träffas vid minst tre tillfällen.
Beroende på hur tätt vi träffas kan boken vara klar två-tre månader efter att vi har slutit ett avtal.

Hur trycks böckerna?
Jag samarbetar med ett tryckeri i Småland. Det finns många valmöjligheter: mjuk eller hård pärm, matt eller glansigt omslag, tjockare eller tunnare papper.

Varför anlita en skribent istället för att skriva själv?
Hjälp med urvalet. Det är lätt att fastna i urvalsproblem när man skriver om sitt eget liv. Bara att bestämma var man ska börja kan bli ett oöverstigligt hinder.
Texten blir bättre. Minnesbyrån har tolv års erfarenhet av att skriva texter för breda målgrupper.
Texten blir klar. Att komma till avslut kan vara svårt. Det finns ju alltid lite mer att berätta. Minnesbyrån är bra på att sätta punkt för berättelsen vid rätt tillfälle.